Iphone

Ako uviesť iPhone do režimu DFU, Apple Way

Bývalá technológia spoločnosti Apple vysvetľuje spôsob, akým spoločnosť Apple uviedla iPhone do režimu DFU, vysvetľuje, čo je firmvér a ako opraviť iPhone, o ktorom ste si mysleli, že je mŕtvy.